Matrix

Log in om Rapporten te geven.


 
Zarr Nummer: 673
Datum: 21 Jul 2024


Je kunt niet meer rapporteren in deze Zarr.

In de kolom zie je de desbetreffende signalen van wie er gerapporteerd heeft. Dus kolom geeft de rij een waarde.PB2RVSPA9MBPD1HTON3EMTPD0OTHPD0HJMPD1JJPPA2MDPD4RAP
PB2RVS Q5 S9+40 Q5 S9+60 Q4 S8 Q5 S9+30 Q5 S8 Q3 S6 Q5 S9+20 Q4 S6
PA9MB Q5 S9 Q5 S9+60   Q5 S7    Q5 S9+20  
PD7PF Q5 S9+20 Q5 S9+20    Q5 S5     
PD1EBS Q5 S9    Q- S-     
PD1HT Q5 S8 Q5 S9+60   Q3 S4    
PA0REY Q5 S7    Q- S-   Q5 S8   
PE1RWN Q5 S9+10 Q5 S9+10    Q5 S9+10     
ON3EMT Q5 S6 Q2 S1   Q1 S1  Q3 S3 Q5 S6 
PD0OTH Q5 S8 Q5 S9 Q5 S7     Q5 S9+30  
PE1NTC Q5 S9+50 Q5 S9+30 Q5 S7   Q5 S8   Q1 S3 Q5 S6  
PD0FTM Q5 S6 Q2 S2   Q2 S7 Q- S-   Q5 S9+30 Q- S-  
PA1JOS Q5 S6 Q5 S5   Q- S- Q5 S9+60    Q5 S9+60  
PA3SSB Q5 S6 Q5 S3   Q- S- Q5 S9+40    Q5 S9+60  
PD7AVR Q5 S9 Q5 S6   Q4 S9 Q5 S9    Q5 S8  
PD0HJM Q5 S7   Q- S- Q- S- Q5 S9+60 Q2 S3  
PD2HSO Q5 S6 Q2 S1    Q- S-   Q5 S6 Q- S-  
PD1JJP Q5 S6 Q3 S3   Q2 S2 Q- S- Q5 S9+60 Q4 S4 
PD2VM Q5 S9+20 Q4 S5 Q2 S2 Q5 S9+20 Q5 S9+40  Q4 S5 Q5 S9+10  
PD5RV Q5 S7 Q5 S8   Q- S- Q- S-   Q1 S1  
PH5V Q4 S5 Q2 S2    Q5 S9+30   Q- S- Q5 S9+60  
PA2MD Q5 S9+20 Q5 S9+40 Q5 S8 Q4 S5 Q5 S9+60   Q5 S4 Q5 S6
PD4KM Q5 S6   Q- S- Q- S-    Q- S-  
PD1CMP Q5 S9+10 Q5 S9+10 Q5 S7 Q2 S1 Q5 S9+10    Q5 S9+10  
PD5FM Q5 S9+10 Q5 S9+20 Q5 S6 Q- S- Q- S-    Q5 S9  
PD4RAP Q5 S7 Q4 S4    Q3 S3   Q5 S7
PD5WS Q5 S8   Q- S- Q- S-    Q2 S2  
PA3GMD Q5 S9+10 Q5 S8    Q- S-