Matrix

Log in om Rapporten te geven.


 
Zarr Nummer: 660
Datum: 21 Apr 2024


Je kunt niet meer rapporteren in deze Zarr.

In de kolom zie je de desbetreffende signalen van wie er gerapporteerd heeft. Dus kolom geeft de rij een waarde.PB2RVSPA3GBAPA9MBPD5MPD1JJPPA3JKVPD4MPPD1ADAPD0ZPD1HTPA1VHFPA0TSEPA3BJNPD4RAP
PB2RVS Q5 S9 Q5 S9+50 Q5 S9+10 Q5 S7 Q5 S9+60   Q5 S9+60 Q5 S9+30 Q5 S9+60 Q5 S5 Q3 S4 Q5 S7  
PA3GBA Q5 S9 Q1 S1 Q- S- Q- S2    Q2 S3       
PA9MB Q5 S9+10  Q2 S3 Q- S- Q1 S2   Q3 S4 Q5 S9+50 Q5 S9+60     
PD5M Q5 S9+10  Q5 S6 Q5 S8    Q5 S6 Q1 S1      
PD5CVL Q- S-    Q- S-    Q- S-       
ON5PU Q5 S9 Q5 S4 Q2 S1 Q- S- Q1 S1   Q2 S3 Q1 S-     
PD1JJP Q5 S6  Q2 S1     Q- S-       
PD7AVR Q5 S9  Q5 S5   Q- S-    Q1 S1 Q4 S-      
PD3FJJ Q5 S9  Q5 S5   Q4 S5   Q3 S4 Q4 S1      
PA3JKV Q5 S9+20 Q5 S7 Q3 S3 Q5 S9 Q5 S6 Q5 S8 Q4 S6 Q3 S-      
PA3KC Q5 S8  Q3 S2 Q5 S9 Q5 S9 Q5 S9+20 Q- S- Q2 S3 Q- S-      
PD0RAG Q5 S9+20  Q5 S9+30 Q5 S9 Q4 S4 Q5 S8   Q5 S9+60 Q5 S8      
PD7TTL Q5 S9+10  Q5 S7 Q5 S9+60 Q5 S6 Q5 S9+60 Q5 S7 Q5 S6 Q3 S-      
PD0NAH Q5 S7  Q5 S9 Q- S- Q- S- Q- S- Q- S- Q4 S5 Q5 S4 Q5 S7     
PD4MP Q5 S9+10  Q1 S2 Q3 S5 Q- S1 Q5 S5 Q5 S9+60 Q- S-      
PD5DX Q5 S6   Q2 S3 Q5 S6 Q5 S4 Q- S- Q- S- Q- S-      
PD0HJM Q5 S8   Q2 S4 Q5 S9+40 Q5 S7   Q1 S2 Q- S-      
PD1ADA Q5 S9+20  Q4 S4 Q4 S7 Q1 S1 Q5 S8 Q5 S9+10 Q5 S1 Q2 S2     
PD0Z Q5 S8  Q5 S9+60 Q- S- Q- S- Q- S- Q- S- Q2 S3 Q5 S9     
PD1HT Q5 S8  Q5 S9+60 Q- S-   Q- S- Q- S- Q- S- Q5 S6     
PE1NZI Q5 S8  Q1 S1 Q- S-   Q- S1 Q2 S5 Q1 S2 Q- S-      
PA1VHF Q5 S6  Q2 S2 Q- S-   Q- S- Q- S- Q1 S2 Q- S-     
PE1EBX Q5 S8  Q3 S3 Q- S3 Q1 S1 Q- S1 Q1 S3 Q3 S3 Q1 S- Q1 S1 Q5 S9+10    
PD5HV Q5 S9+20 Q4 S7 Q5 S9+20 Q5 S9 Q5 S4 Q5 S9+10 Q5 S9+20 Q5 S9+60 Q5 S6 Q5 S7 Q5 S8    
PA3EQN Q5 S7  Q4 S2 Q- S-   Q- S- Q- S- Q- S-    Q5 S9+60    
PA0TSE Q4 S5  Q1 S1 Q3 S3   Q- S- Q- S- Q- S- Q- S-     
PD2VM Q5 S9+20 Q5 S9+20 Q4 S4 Q- S- Q5 S5 Q5 S9+50 Q- S- Q5 S6 Q3 S-      
PA3BJN Q5 S9  Q2 S1 Q- S-   Q3 S2 Q5 S9+10 Q4 S5 Q- S-     
PD3JJ Q5 S8  Q5 S9+30 Q- S-   Q- S- Q- S- Q3 S4 Q5 S4 Q5 S9+30     
PE1NIB Q5 S9  Q2 S2 Q3 S5   Q2 S2 Q5 S9 Q5 S7 Q- S-     Q4 S3  
PA3ARI Q5 S6  Q4 S3 Q- S-   Q- S- Q- S- Q1 S1 Q- S- Q3 S2     Q3 S5
PA3BCI Q4 S5  Q4 S5    Q- S-   Q- S- Q5 S2 Q4 S3     
PA3DDH Q5 S5  Q2 S2    Q- S-   Q- S- Q- S-      
PD5CL Q5 S7 Q3 S3 Q5 S9+10    Q- S-   Q2 S3 Q5 S2      
PA0TGA Q5 S9+20 Q5 S3 Q2 S2      Q5 S6 Q- S-     Q5 S6  
PA3GMD Q5 S9+10 Q5 S5 Q5 S5   Q5 S6 Q5 S9+60   Q5 S6 Q1 S-