ZARR

Elke zondagavond is er de Zondag Avond Roep Ronde, ofwel de ZARR, en begint om 21:00u op 145.500MHz FM verticaal gepolariseerd.

Doel:

We roepen dan CQ en tussendoor is er de mogelijkheid voor korte onderlinge QSO's met uitwisseling van informatie en ontvangstrapporten. Amateurs kunnen zo verschillende antennes en sets uitproberen en nieuwe verbindingen maken, waarbij het CQ roepen de hoofdzaak blijft. Elk ingemeld station kan op zijn beurt dus ook weer CQ roepen om zo een groter gebied te kunnen bereiken en dat is het doel van de ZARR. Aan mobiele stations wordt ook uiteraard alle ruimte gegeven.

Logboek:

Van alle ingemelde stations worden telkens de call-sign, voornaam, QTH en de eventuele ontvangstrapporten in een logboek vastgelegd. Het is de bedoeling dat het logboek van de Zondag Avond Roep Ronde te lezen is op deze website, onder de tab Logs (wordt aan gewerkt). Wilt je ook op de lijst, luister dan op zondagavond vanaf 21.00 uur en meld je in de ronde als actieve deelnemer of als luisteraar. Het is de bedoeling dat op kort termijn ook luisteramateurs via deze website zich kunnen melden en dan in het logboek worden opgenomen. De ronde en het loggen van inmeldende stations stopt om 22.00 uur, maar daarna is er vaak nog vervolg en blijven diverse stations QRV. Voor onderlinge QSO’s gaan de amateurs uiteraard QSY, dus naar een andere frequentie en eventueel ook een andere mode en/of horizontaal.

Ontstaan:

Wie gaat er nou op de 2-meter band in FM op een rondstraler CQ roepen? Als je wilt DX-en, dan doe je dat op 2 meter in het SSB gedeelte, horizontaal op een draaibare richtantenne. En als je echt ver weg wil werken dan ga je toch op HF aan de gang?
Aan dit soort kreten daar had Paul, PE1LXX uit Den Bosch, begin 2011 geen boodschap aan. Op een zekere avond nam hij het initiatief en begon aanhoudend CQ te roepen op 145.500 MHz. Dit is de VHF oproep frequentie voor FM modulatie, die hier nog maar zelden voor wordt gebruikt. Er kwamen een aantal stations retour waaronder Chris PA5RWE, een stadsgenoot van Paul. Chris stelde voor om een week later weer met een groepje te roepen. Paul twijfelde nog, maar hij was de week erop toch weer aanwezig, en accepteerde de 'rode pet'. Een nieuw fenomeen was geboren!

Activiteiten:

“Er is al zo weinig activiteit” zei Paul en zo begon hij vervolgens in de weekenden 's avonds C.Q. te roepen op 145.500 MHz In de weken daarna kreeg het steeds meer vorm, zo werd de tijd vastgesteld, van 21.00 tot 22.00 uur lokale tijd op de Zondagavond. Er kwam een naam, Zondag Avond Roep Ronde, die precies aangeeft waar het om gaat en er ontstond een bepaalde 'modus operandi'
Zo werd er in het begin, als er weinig inmeldende stations aanwezig waren, onderling aan o.a. VHF en HF ervaringen uitgewisseld. Met een groeiend aantal inmelders is hier telkens minder ruimte voor, meer dan 20 inmelders aan het woord laten is een lastige klus. Bovendien proberen we om over zo groot mogelijke afstanden de stations met elkaar te laten werken.

Rondeleiders:

De ronde werd steeds groter en er werd ook een log bijgehouden door Ben PA2OLD, die op zijn beurt elke log op zijn website plaatste. In 2012 kwam het overlijdensbericht van Chris PA5RWE, een verlies voor de gemeenschap, mede gezien de mogelijkheden van zijn station. Met gemak werden de meest verre stations door hem gehoord, maar zijn gezondheid ging steeds verder terug, hij overleed op 2 juni 2012. In de loop van 2013 gebeurde het dat Paul PE1LXX zich terug trok als rondeleider, Ben ging toen de ronde leiden en hield tevens het log bij. Een tijd waarin duidelijk werd wat het motto dat door Paul, Ben en de overige deelnemers bedacht werd waard was: “De ZARR dat zijn wij”. Hiermee aangevend dat de ronde door iedereen gedragen wordt, geen deelnemer heeft meer te zeggen dan een ander, iedereen is gelijk.

De rondeleider is er voor de log en stuurt aan wie de microfoon heeft, ter voorkoming van chaos of dat lange één-op-één gesprekken ontstaan. Toen de honderdste ronde naderde gaf Ben aan dat hij ging stoppen, wat daarmee het einde had kunnen betekenen van deze wekelijkse ronde. Bij nummer honderd werd het dan ook duidelijk dat er geen opvolger was en ging men er vanuit dat dit de laatste zondagavond ronde zou zijn.

De weken daarna werden pogingen gedaan, maar het ging moeizaam en leidde er toe dat Sjaak PD1SRM uit Meeuwen de ronde op zich nam. Ondanks dat Meeuwen redelijk centraal ligt, had Sjaak niet de de optimale mogelijkheden om van een wenselijk bereik te kunnen genieten. De eerste ronde onder de leiding van Sjaak was met vier deelnemende zendamateurs en een luisterstation toch nog een succes te noemen. De ronde werd voortgezet en er kwam een vervolg met een mooie website, door Sjaak zelf opgezet, inclusief nieuwsberichten en een log. Ook kwam er een room voor de Zondag Avond Roep Ronde op de teamspeak4all server, zodat de verre stations ook gehoord konden worden. Drukke werkzaamheden op het werk maakte het voor Sjaak echter moeilijk om iedere zondagavond op tijd met de hobby bezig te kunnen zijn. Hierdoor heeft Sjaak, na een periode de ronde te hebben geleid, in maart 2014 helaas besloten om te stoppen met het leiden van de ronde.

Eén van de trouwe inmelders, Rob PB2RVS (toen nog PD1RVS), heeft daaropvolgend besloten de Zondag Avond Roep Ronde voort te zetten. Vanaf ZARR nummer 140 op 23 februari 2014 is Rob begonnen met het leiden van de Zondag Avond Roep Ronde met toen 8 stations ingemeld. Tot op heden is er sindsdien geen enkele zondagavond meer voorbijgegaan zonder een ronde op de oproep frequentie van de 2-meter band. Inmiddels is de slogan aangepast in “De ZARR, dat zijn jullie !”, om aan te geven dat het niet van een select groepje is, maar voor iedereen. We proberen elke zondag de ronde door te laten gaan en wanneer de vertrouwde 'rondeleider' Rob niet kan, neemt iemand anders het over. Zodoende werd al een keer de ronde geleid door Ad PD3HVS vanuit Ochten en vervolgens ook een paar keer door Carlo PA1CVE vanuit Oss. Het aantal inmeldende stations varieert per ronde, afhankelijk van condities, feestdagen, vakanties, interessante tv-programma's, enz. Tegenwoordig is het aantal inmeldende stations meestal tussen de 5 en 15 met een aantal regelmatig trouw terugkerende amateurs.

Verbindingen:

Waarom verticaal gepolariseerd? Zodat de stations met uitsluitend een verticale rondstraler ook aan deze ronde kunnen meedoen. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om een (draaibare) richtantenne plaatsen en niet alle zendamateurs beschikken over een multimode set. En ook al heb je dat wel, zoals sommige regelmatige 'ZARR stations', dan nog is het leuk om te kijken wat er verticaal in FM mogelijk is. FM is in principe geschikt voor lokaal radioverkeer, terwijl SSB op de 2 meterband vooral interessant is voor internationale verbindingen. Denk daarbij aan afstanden in de regel van 200 km tot 600 km of meer, maar dat is alleen bij de juiste, helaas zeldzame, propagaties.
Met een verticale rondstraler in FM werken is meer een lokale bezigheid op afstanden die meestal niet verder gaan dan zo'n 50 tot 100 km. Een verticale richtantenne, bijvoorbeeld een Yagi of een Quad, helpt de afstand soms te vergoten tot meer dan 200 km onder goede condities. Sterk afhankelijk van de door het weer veroorzaakte omstandigheden en ondergaande zon en daarmee gepaard gaande temperatuurverschillen. In bepaalde delen van het jaar kunnen we profiteren van zonsondergang tijdens de ZARR ronde, waarbij soms grote afstanden gehaald worden.

Rapporten:

We proberen reële ontvangst-rapporten te geven, de standaard ‘five by nine’ zegt niets over de verbinding en is dus not done in de ZARR. Het is veel interessanter om de actuele ontvangstkwaliteit en S-punten door te geven, welke telkens afhankelijk zijn van de propagatie. Er is al meerdere keren veel plezier beleeft door deelnemers aan de ZARR met Q2 en Q3 verbindingen, de squelch uiteraard helemaal open.
Q5 = Perfecte ontvangst
Q4 = Goed verstaanbaar met lichte storing en/of ruis
Q3 = Redelijk verstaanbaar met veel storing en/of ruis
Q2 = Alleen door te spellen en/of herhalen opneembaar
Q1 = Waarneembaar, maar onverstaanbaar

Werkwijze:

Dat verbindingen over een relatief groot gebied tot stand kunnen komen heeft veel te maken met de werkwijze en het doel achter deze ronde. De rondeleider hoeft niet zelf elk inmeldend station te kunnen horen, regelmatig lopen QSO's via verder gelegen stations die elkaar horen. Dat Rob PB2RVS in Nuland (bij Den Bosch) redelijk centraal zit komt goed uit, waardoor de meeste stations door hem zelf waarneembaar zijn. Vanaf de kust tot de grensstreek Duitsland en vanuit noord Nederland tot en met België zijn er in alle uithoeken stations die zich inmelden. Netcontrol is een aparte zaak in de ZARR, want de rondeleider hoeft namelijk niet alles alleen te doen, elke amateur springt bij, waar nodig.

Interessant:

De Zondag Avond Roep Ronde is een genot voor iedere 2-meter band fan.
Al maak je geen verbinding en luister je alleen mee, dan is het nog interessant om te horen wat er allemaal uit je speaker komt. De amateur die het met enkel een verticale rondstraler moet doen, heeft met de ZARR een extra gebeuren om van te kunnen genieten. Het is voor VHF fans een interessante ronde met een ouderwets goede sfeer die volop in deze moderne tijd staat.
Een veel gehoorde opmerking: ’Ik blijf het vreemd vinden waarom zo’n ‘ronde’ op de aanroepfrequentie moet plaatsvinden.” Het antwoord is heel simpel, wij roepen CQ !!
Dit is geen ronde zoals we die kennen, met gebruikelijk onderling QSO, het woord ‘ronde’ is daarom ook eigenlijk niet het goede woord. Het is meer een ‘structurele’ oproep, kijken of je een ver station kan horen en eventueel kan werken en kort elkaars gegevens uitwisselen. Daarna roepen we weer CQ. Op deze manier kan je bijvoorbeeld antennes en sets testen en onderlinge ontvangstkwaliteit vergelijken. Bovendien kan het erg leuk en leerzaam zijn door elkaars kennis en ervaringen uit te wisselen over techniek, materiaal, condities, enz. Het gebeuren vindt slechts een uurtje per week plaats en loopt inmiddels al zo’n 5 jaar met telkens weer vele positieve reacties.

>>> De ZARR, dat zijn jullie !!! <<<